"גנן לא נולד מייחור, מזרע מבצל או מפקעת, כמו שנדמה, אלא נוצר מניסיון מהסביבה ומתנאי הטבע"

שנת הגנן

050-7737390